“Duizenden verenigingswerkers, zoals dirigenten, trainers, scheidsrechters… engageren zich in VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen. Zij leveren belangrijk en waardevol werk,” zegt CD&V-Kamerlid en VZW-expert Steven Matheï. “De oorspronkelijke regels rond verenigingswerk werden in 2020 vernietigd. Vorig jaar was er een tijdelijke regeling, maar die liep af op 31 december 2021. Nu is er een definitieve oplossing voor de vele verenigingswerkers die sinds 1 januari 2022 geen gebruik meer konden maken van het tijdelijke systeem van verenigingswerk.

Op 31 december 2021 kwam er een einde aan de regeling voor verenigingswerk. Deze tijdelijke regeling kwam er nadat het oude verenigingswerk in april 2020 door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd omdat er sprake was van discriminatie. Sinds 1 januari 2021 konden VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen verenigingswerkers in dienst nemen voor bepaalde activiteiten in de sportsector. Op 8 mei 2021 werd dit systeem uitgebreid naar activiteiten in de socio-culturele sector. De verenigingswerker en vereniging konden genieten van een gunstig fiscaal (10% belasting te betalen door de verenigingswerker) en sociaal (10% bijdrage sociale zekerheid, te betalen door de vereniging of lokaal bestuur) regime. Omdat deze tijdelijke regeling op 31 december 2021 afliep, drong een nieuwe en definitieve regeling zich op. 

Steven Matheï: “De laatste elementen van de definitieve regeling werden vandaag goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer. Het is goed dat er nu duidelijkheid is want het verenigingsleven mag niet in de kou blijven staan. Zij zijn het kloppend hart van onze maatschappij. Vlaanderen zal altijd een regio vol van vrijwillig engagement en inzet zijn. Voor een hele reeks structurele engagementen is een wettelijk kader voor verenigingswerk noodzakelijk. Het gaat bijvoorbeeld om trainers of scheidsrechters in amateurvoetbal, dirigenten in een jeugdkoor of fanfare, begeleiders van schooluitstappen, verstrekkers van lezingen...”

Lanjri: “Na twee moeizame jaren als gevolg van de coronacrisis, kunnen de verenigingen herleven. De helpende handen van verenigingswerkers zijn meer dan welkom. Verenigingswerkers brengen namelijk overal mensen samen, van grootstad tot gehucht. Het verenigingswerk is dan ook van onschatbare waarde en onvervangbaar. Met de duidelijke en duurzame regeling die voorligt, kunnen zij zich beter organiseren en vermijden we dat verenigingen overgaan tot zwartwerk om hun medewerkers te betalen. Ze hebben hier lang op moeten wachten.”

Het nieuwe, definitieve verenigingswerk treed met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 januari 2022. Deze nieuwe regeling is gebaseerd op de zogenaamde “25-dagenregeling voor occasioneel sociocultureel werk”. Er geldt een gunstig fiscaal en sociaal regime gelden voor maximum 300 uur per jaar in de socioculturele sector en 450 uur per jaar in de sportsector. Verenigingswerkers blijven net zoals voorheen 10% belasting betalen in de personenbelasting wanneer ze niet meer dan 6.390 euro per jaar verdienen. De sociale zekerheidsbijdragen voor de verenigingen vallen weg. “Hierdoor wordt verenigingswerk dus goedkoper voor de vereniging. Niet onbelangrijk in deze moeilijke tijden,” aldus Matheï.

In de nieuwe regeling zullen ook verenigingswerkers gedeeltelijk onder de arbeidswetgeving vallen en zullen de verenigingen bijgevolg een Dimona-aangifte moeten doen. Hiervoor werd een nieuwe applicatie ontwikkeld. Daarnaast werd er ook een app ontwikkeld om de gepresteerde uren te raadplegen.

“Het is belangrijk dat verenigingen op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier de aangifte kunnen doen, zeker wanneer ze niet eerder beroep deden op werknemers en hier niet in thuis zijn. Verenigingen hebben het vandaag al allesbehalve gemakkelijk. De coronacrisis heeft hen meer dan ooit onder druk gezet.  De administratieve rompslomp moet zoveel mogelijk worden beperkt,” besluit Matheï die ook verwijst naar zijn digiplan met 10 concrete maatregelen om VZW’s te ontlasten op vlak van administratieve verplichtingen.