Servais Verherstraeten

Lid nationale partijraad, Lid provinciale partijraad, Fractieleider Gemeenteraad, Federaal parlementslid